Snimak konferencije dostupan ovdje / Recorded conference is available here

Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja

koja će se održati online i moći ćete joj pristupiti putem službene web stranice: www.treatmentoutcomes.eu 18. lipnja 2020. od 15:00 do 16:15 sati.

Na međunarodnoj konferenciji, koja se održava pod pokroviteljstvom Predsjedanja Vijećem Europske unije, vodeći stručnjaci podijelit će svoja iskustva i znanja o važnosti praćenja ishoda liječenja za transformaciju zdravstvenih sustava i kvalitete skrbi za bolesnike, posebice u onkologiji.

Europa koja se razvija jedan je od prioriteta koje je Hrvatska odredila za vrijeme svog predsjedanja EU. Upravo taj uravnotežen razvoj te zadovoljno i vitalno društvo moguće je postići značajnim zaokretom u odnosu na dosadašnje prakse, posebice kad govorimo o zdravstvenim sustavima pojedinih zemalja EU. Moderna, kohezivna i uspješna Europa počiva na zdravlju svojih građana, a zdravstveni su sustavi danas suočeni s brojnim izazovima i potrebom da se osigura sve više zdravstvenih usluga s ograničenim sredstvima koja su na raspolaganju javnom zdravstvu država članica.

Postizanje najboljeg ishoda iz raspoloživih sredstava za sve dionike zdravstvenih sustava postaje sve važnije pitanje jer se s jedne strane susrećemo sa sve većim sociološko-demografskim izazovima, dok smo istovremeno prisiljeni pažljivije upravljati troškovima, što ograničava terapijske opcije za liječnike i njihove pacijente.

Uz primjere članica EU koje su praćenjem ishoda liječenja unaprijedile svoje zdravstvene sustave i izravno utjecale na produljenje života bolesnika, predstavit će se koraci neophodni za postavljanje održivih temelja zdravstvenih sustava u bilo kojoj državi članici Europske unije.

Važnost izrade smjernica liječenja za pravilno i pravovremeno postavljanje dijagnoze te liječenje, multidisciplinarni pristup svakoj dijagnozi i analiza svih dostupnih podataka liječenja, nužni su za bolje upravljanje zdravstvenim sustavom, postizanje veće troškovne učinkovitosti zdravstvene skrbi i u konačnici, bolje zdravstvene ishode za pacijenta.

Pridružite nam se i svoje sudjelovanje na konferenciji osigurajte registracijom na www.treatmentoutcomes.eu

Outcomes-based healthcare

which will be held online and can be accessed through the official conference website: www.treatmentoutcomes.eu on June 18, 2020 from 3:00 pm to 4:15 pm.

This international conference, organized under the patronage of the Presidency of the Council of the European Union, will host leading experts in the field of monitoring treatment outcomes and transforming the health systems towards validating quality of care for patients.

Croatia has identified Europe that develops as one of its core priorities during EU Presidency. A modern, cohesive and prosperous Europe depends on the health of its citizens and healthcare systems today face many challenges; from limited financial resources to ageing population, which make the transformation of the health systems even more urgent. We will touch upon the question how to achieve the best outcomes for the invested resources and show concrete examples using oncology as a pilot.

In addition to the examples of EU Member States that have transformed their healthcare systems by monitoring the treatment outcomes and have thus directly influenced the patients’ life span, we will present also the basis for solid and sustainable foundations of any healthcare system that aims to have outcomes-oriented healthcare.

The importance of developing treatment guidelines for proper and timely diagnostics and treatment, a multidisciplinary approach to each diagnosis and the analysis of all available data are necessary to manage the healthcare system in a more efficient manner, achieve greater cost-effective value of healthcare, and ultimately, to achieve better outcomes for patients.

Join us and secure your participation by registering at www.treatmentoutcomes.eu